ISO 10006

Medzinárodná norma ISO 10006:2003, alebo Manažment kvality, poskytuje postupy pre prvky systému kvality a zameriava sa predovšetkým na procesy pri riadení projektu, zvyšovanie ich kvality a nabáda ku komplexnému pohľadu na riadenie projektu.

Norma v sebe zahŕňa pravidlá týkajúce sa vedenia spoločnosti, zásady pre procesy vzťahujúce sa ku zdrojom, ku prostriedkom pre realizáciu, zásady pre procesy realizácie a monitorovania, analyzovania a zlepšovania projektového riadenia. Normu možno uplatniť pri projektoch krátkodobých, dlhodobých, malých i rozsiahlych. Spoločnosť by mala byť schopná dodať zákazníkovi plne vyhovujúce riešenie za pomoci zmienených transparentných procesov. Norma ISO 10006:2003 môže zároveň slúžiť ako platforma pre správu projektov – Project Portfolio Management.

Norma je využiteľná pre projekty rôznej zložitosti a rozsahu. Taktiež ju možno aplikovať v rôznych prostrediach, a to bez ohľadu na výsledný typ produktu alebo služby. Štandard ISO 10006 možno ľahko prispôsobiť podľa aktuálnych potrieb organizácie. ISO 10006:2003 nie je metodikou pre „riadenie projektu", ale návodom pre kvalitu procesov v manažmente projektov.

Prínos normy
Aplikované štandardizované projektové metodiky Vám prinášajú jasnú konkurenčnú výhodu v podobe transparentnosti celého životného cyklu projektu. Prípadné zmeny a problémy možno riešiť koordinovane s dostatočnou časovou rezervou, čím je zaistené efektívne využitie finančných prostriedkov a ľudských zdrojov určených pre daný projekt.

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.