Systém manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000

ISO 22000 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín špecifikuje požiadavky na manažment bezpečnosti potravín pre všetky organizácie podnikajúce na akejkoľvek úrovni potravinového reťazca, počnúc výrobcami krmív a prvovýrobcami cez výrobcov potravín, prepravcov, skladovateľov a subdodávateľov až po maloobchod a stravovacie zariadenia (vrátane nadväzných organizácií, ako sú výrobcovia strojov, baliaceho materiálu, čistiacich prostriedkov, prídavných látok a zložiek).

Prínos normy ISO 22000
Prínosom zavedenia štandardu ISO 22000 je systém vybudovaný na základe medzinárodne platných pravidiel a požiadaviek. Štandard prispieva k lepšiemu pochopeniu HACCP (analýza rizík a rozhodujúcich kontrolných bodov) a je pozitívnym signálom pre odberateľov, že organizácia je schopná identifikovať a kontrolovať možné riziká pri produkcii potravín. Zavedenie manažérskeho systému prispieva k zefektívneniu činnosti organizácie, optimalizácii využívania zdrojov ako aj k znižovaniu nákladov na následnú kontrolu.

Zavedenie systému manažérstva podľa normy ISO 22000

    1. Kľúčovými prvkami na zaistenie bezpečnosti potravín v celom potravinárskom reťazci až po bod konzumácie sú: Interaktívna komunikácia – efektívna a jasná komunikácia v celom potravinovom reťazci zaistí identifikáciu všetkých možných rizík a ich adekvátnu kontrolu. Komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi je založená na systematickej analýze rizík.
    2. Manažérstvo systémov – najúčinnejší systém bezpečnosti potravín sa dá vytvoriť, prevádzkovať a aktualizovať v rámci štruktúrovaného systému manažérstva, ktorý sa prepojí s ostatnými manažérskymi činnosťami organizácie. Norma ISO 22000 je kompatibilná s normou ISO 9001 (avšak zavedenie systému bezpečnosti potravín nie je podmienené zavedením systému manažérstva kvality).
    3. Zásady HACCP – norma ISO 22000 integruje zásady HACCP (analýza rizík a rozhodujúcich kontrolných bodov) a aplikačné kroky vyvinuté komisiou Codex Alimentarius.

Oblasť normy ISO 22000
Norma ISO 22000 štandard, ktorý pokrýva všetky činnosti v dodávateľskom reťazci potravinárskeho sektoru.

Medzinárodná platnosť
Experti z 23 krajín spolupracovali na príprave medzinárodného štandardu ISO 22000. Ich cieľom bolo zjednotiť veľké množstvo národných štandardov v oblasti potravinárstva. Dôvodom potreby takéhoto štandardu bol čoraz narastajúcejší počet chorôb spôsobených infikovaným jedlom.

Vystavenie certifikátu
Spoločnosť PQM, s.r.o. je akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je neustále monitorovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou a má riadne oprávnenie vydávať certifikáty pre normu ISO 22000. Certifikát má medzinárodnú platnosť. 

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.