Sociálnej zodpovednosť - ISO 26000

Norma ISO 26000 je norma vo forme návodu a poskytuje odporúčania týkajúce sa sociálnej zodpovednosti. Norma definuje sociálnu zodpovednosť ako zodpovednosť organizácie za dôsledky svojich rozhodnutí a aktivít na spoločnosť a životné prostredie, a to prostredníctvom transparentného a etického správania, ktoré:

    1. Prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju, vrátane zdravia a prosperity spoločnosti,
    2. Berie do úvahy očakávania zainteresovaných strán,
    3. Je v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s medzinárodnými normami správania.

Norma platí pre všetky typy organizácií, malé i veľké, vládne, obchodné alebo mimovládne.


Výhody normy ISO 26000
Zavedením normy ISO 26000 môžete optimalizovať svoje interné procesy a zabezpečiť integráciu medzi vašimi systémami riadenia a svojim úsilím v rámci sociálnej zodpovednosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Môžete zlepšiť svoje vzťahy s partnermi, vládou, médiami, dodávateľmi, kolegami, zákazníkmi a komunitou, v ktorej pôsobíte.

Zlepšená reputácia zvýši morálku personálu a schopnosť prilákať a udržať pracovníkov. Investori, sponzori a finančný sektor majú tiež väčší záujem o investovanie do eticky zdravých organizácií.

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.