Riadenie IT služieb ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 je prvý medzinárodný štandard pre riadenie IT služieb. Je určená pre organizácie, ktoré poskytujú IT služby koncovým zákazníkom. Kvalitné riadenie (správa) IT služieb v dnešnej dobe je zrejme z dôvodov neustále prebiehajúcej modernizácie IKT a náročnosti na ich údržbu a servis. Od organizácií poskytujúcich outsourcing IT služieb sa očakáva efektívne poskytovanie riadených služieb v zmysle obchodných a zákazníckych požiadaviek. ISO 20000 presadzuje prijatie takéhoto integrovaného procesného prístupu pre riadenie a to definovaním organizačnej štruktúry organizácie, požiadavkami na kvalifikáciu pre IT a zavedením prevádzkových postupov.


ISO 20000 sa skladá z desiatich častí:

  1. rozsah pôsobnosti,
  2. všeobecné definície,
  3. plánovanie a implementácia riadenia služieb,
  4. požiadavky na systém riadenia,
  5. plánovanie a implementácia nových alebo zmenených služieb,
  6. poskytovanie procesných služieb,
  7. vzťahy medzi jednotlivými procesmi,
  8. riadenie procesov,
  9. rozlišovanie procesov,
  10. vydania jednotlivých procesov.

 

Prínos normy
Zavedením normy preukazujete svojím zákazníkom schopnosť poskytovať služby efektívnym a kvalifikovaným spôsobom za prísneho dodržiavania zadefinovaných procesov pre poskytovanie služieb, riešenie problémov a riadenia vzťahov medzi organizáciou a klientom. Zároveň získate väčšiu šancu získať zákazky pri výberových konaniach na poskytované služby.


Norma ISO 20000 existuje vo dvoch častiach:
ISO 20000-1:2011 – je určená pre posudzovanie a prípadnú certifikáciu IT služieb
ISO 20000-2:2011 – slúži ako návod pre zavedenie systému a popisuje odporúčané postupy pre riadenie služieb

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.