Profesionalita, prax a odbornosť - doplnenie v našich radoch

      
  

Certifikačný orgán PQM sa snaží neustále plniť svoje ciele, dlhodobé vízie a stanovenú politiku kvality, jednou z dôležitých oblasti je kvalifikácia a odborná zdatnosť a spôsobilosť svojich pracovníkov a spolupracovníkov.

Týmto chceme privítať v našom tíme pracovníka pána Ing. Jána PISOŇA audítora podľa schémy IRCA na systémy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ktorý od 1.1.2016 sa stal interným pracovníkom PQM a tým súčasťou nášho certifikačného orgánu.

Veríme že jeho prax, skúsenosti a odborne znalosti prispejú k zlepšovaniu Vašich manažérskych systémov, ako aj nášho certifikačného organu.

Ing. Ľuboš Snopek
Vedúci COMS PQM

  

  

Nová norma ISO 9001:2015

     
   Novo revidovaná verzia normy pre riadenie kvality ISO 9001 vo verzii ISO 9001:2015 je na svete. Toto je prvá veľká revízia normy od roku 2000. Revidovaná norma je omnoho flexibilnejšia a ponúka niekoľko výhod pre organizácie nielen ako nástroj na riadenie kvality, ale významné prispieva pre zlepšenie podnikania.

Medzi hlavné výhody novej normy patrí:

  1. Prináša kvalitu a neustále zlepšovanie do srdca vášho podnikania
  2. Riadenie
  3. Zavedenie riadenia rizík a príležitostí
  4. Jednoduchšia implementácia pri integrovaných systémov riadenia

Ing. Ján Pisoň
vedúci COMS PQM

  

 

Akreditácia podľa normy ISO 3834

     
   cert 3834Certifikačný orgán PQM uspel v procese akreditácie podľa normy ISO 3834 (Systém manažérstva kvality zvárania). COMS PQM dňa 22.09.2014 získal osvedčenie o akreditácii od SNAS, ktoré bolo udelené na obdobie 5 rokov.

Norma ISO 3834 špecifikuje požiadavky na proces zvárania. S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zabezpečiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly.

Ing. Ľuboš Snopek 
Vedúci COMS PQM

  

 

 

MCS 2011 - Kvalita systému krízového riadenia

       
  

img mcs2011Medzinárodný štandard MCS:2011 (Management of crisis situations) je súhrn noriem týkajúcich sa plánovaním a riadením krízových udalosti. Naša spoločnosť dňa 18.1.2012 ako prvá v strednej Európe získala možnosť certifikovať organizácie v zmysle tohto štandardu.

Štandard MCS organizáciám a štátnej správe prinesie zvýšenie efektivity riadenia a plánovania krízových udalosti, ako aj preukázanie, že všetky dokumenty sú v súlade s požiadavkami legislatívy danej krajiny a sú skutočne použiteľné v praxi.

Implementácia normy a jej rozsah pre organizácie je ovplyvnený legislatívnymi požiadavkami, organizačnými potrebami, štruktúrou činností a rizík, ale aj rozsahom potrebných súčinností s inými organizáciami.

Ing. Ľuboš Snopek
vedúci COMS PQM

  

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.