< >

Certifikácia

Certifikácia manažérskych systémov.

Audity

Personálne a informačné audity.

Vzdelávanie

Ponuka školení a kurzov.

Novinky

Najnovšie správy.

Systém manažérstva

  1. Výraznejšie sústredenie sa na vlastné ciele (merateľnosť, termínová ohraničenosť), ako aj na očakávania zákazníka, dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality dodávaného výrobku, ktorý spĺňa vyslovené a nevyslovené potreby zákazníka.
  2. Vybudovanie firemnej kultúry (firemná kultúra je súbor podnikových cieľov, myšlienok, pravidiel, noriem, názorov, postojov, hodnôt, spoločenského vedomia, presvedčenia, ale i histórie, zvykov, tradícií a hmotných podmienok), čo môže ovplyvniť lojalitu pracovníkov k organizácii.
  3. Dôkaz serióznosti organizácie pre zákazníka a potenciálnych zákazníkov (zvýšenie imidžu organizácie).
  4. Podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o Poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve podľa čl. I. § 9 je každý poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti povinný nepretržite zabezpečovať systém manažérstva kvality na dodržanie a zvyšovanie kvality, aby sa vzťahoval na všetky činnosti , ktoré môžu ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby a personálne zabezpečenie a technicko-materiálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia vyhovovalo požiadavkám ustanoveným podľa zákona alebo osobitého predpisu.
  5. Podmienka štátnych inštitúcií na získanie štátnej zákazky (zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní).
  6. Požiadavka Vášho odberateľa ako záruka kvality (zákon č. 294/1999 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).
  7. Možnosť vstupu na trhy Európskej Únie, rezolúcia OSN č. 39/248 - Smernica o ochrane spotrebiteľov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
  8. Získanie certifikátu.

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.