< >

Certifikácia

Certifikácia manažérskych systémov.

Audity

Personálne a informačné audity.

Vzdelávanie

Ponuka školení a kurzov.

Novinky

Najnovšie správy.

Prínosy zavedenia a certifikácie

Zavedenie niektorého zo systémov manažérstva do riadenia organizácie a ich následná certifikácia má pre organizáciu množstvo výhod. Spomenieme len niekoľko:

  získavanie a poskytovanie služieb aj najnáročnejším zákazníkom s ohľadom na zvyšovanie ich spokojnosti,
  možnosť organizácie zúčastňovať sa na výberových konaniach hlavne pri veľkých zákazkách napr. nadnárodných spoločností, v štátnej a verejnej správe a pod.,
  optimálne nastavenými procesmi efektívne zvyšovať tržby, výnosy, podiel na trhu a tím zvyšovať spokojnosť majiteľov,
  preukázanie záväzku k plneniu zákonných predpisov a požiadaviek,
  garancia stálosti firemných procesov a tým aj stabilná a vysoká kvalita poskytovaných služieb a produktov zákazníkom,
  preukázanie vhodnosti, účinnosti a efektívnosti vybudovaného systému manažérstva treťou nezávislou stranou,
  skvalitnenie systému riadenia a tým aj zdokonalenie organizačnej štruktúry organizácie,
  zlepšenie firemnej kultúry, poriadku a zvýšení efektívnosti v rámci celej organizácie,
  optimalizácia nákladov a znižovanie nákladov,
  zvyšovanie dôvery verejnosti a štátnych kontrolných orgánov,
  vybudovanie samoregulačného systému, ktorý pružne reaguje na zmeny požiadaviek zákazníkov, legislatívnych požiadaviek i zmien vo vnútri organizácie,
  v neposlednom rade vstupom do EÚ - kompatibilita systémov manažérstva v praxi v krajinách EÚ, rýchle prispôsobenie sa organizácie požiadavkám EÚ,
  konkurenčná výhoda,
  vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi.

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.