Všeobecné obchodné podmienky

Prihlásenie sa do kurzu/školenia/semináru:
Prihlásiť sa do kurzu, školenia, seminára (ďalej len školenia) je možné on-line objednávkou na web stránke http://www.pqm.sk, e-mailom, poštou, alebo osobne. Prihlásením vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Úhrada školenia, platobné podmienky:
Pri on-line objednávke alebo e-mailom Vám na zadaný e-mail bude zaslaná výzva k platbe, ktorá musí byť pripisaná na náš účet do 3 pracovných dní pred začatím školenia. V opačnom prípade je potrebné platbu za objednávku uhradiť najneskôr v deň konania školenia prevodným príkazom alebo v hotovosti na mieste konania školenia. Platbu v hotovosti nám treba ohlásiť aspoň jeden deň dopredu. Po zaplatení výzvy k platbe Vám po skončení školenia bude vystavená riadná faktúra.

Stornovanie objednávky:
Stornovanie objednávky akceptujeme najneskôr 3 pracovné dní pred začiatkom školenia. Pri stornovaní objednávky najneskôr do troch pracovných dní pred začiatkom kurzu, neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Ak už úhrada bola vykonaná, bude vrátená v plnej výške, alebo sa môže objednávateľ dohodnúť na náhradnom termíne. Pri neúčasti na školení účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny školenia. Storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia pri neúčasti na školení, sa posudzuje individuálne.

Ochrana osobných údajov:
Spoločnosť PQM prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnnuté pri objednávke sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok s objednávateľom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté objednávateľom za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Objednávateľ dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu poskytnutej služby, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Záverečné ustanovenia:
Spoločnosť PQM, s.r.o. si vyhradzuje právo presunúť konanie školenia pri situácii, ktorú nemôžeme ovplyvniť (napr. výpadok lektora pri vážnej chorobe, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu atď). V takomto prípade o tom informujeme účastníkov školenia vopred a spoločne sa dohodneme na náhradnom termíne školenia. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 1 2015 a rušia predchádzajúce znenia. PQM, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.