TlačE-mail

Ochrana osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.)

Dátum začiatku:
Nešpecifikované
Dátum ukončenia:
Not Specified
Posledná revízia:
máj 4, 2017
Kód:
OOU-SEM
Cena:
66,00 EUR (s DPH)
Mesto:
Skupina:
Nešpecifikované
Objednať kurz
Úroveň:
Nepožaduje sa predošlá skúsenosť
Miesta:
20
Lektor:

Popis

Predpokladaný termín a miesto konania: 
 • (január - december 2017) – Mariánska 3, 811 08 Bratislava
Cieľ školenia  

Dňom 15.4.2014 bol Zákonom č. 84/2014 Z.z. novelizovaný Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý je účinný od 1.7.2013. Prevádzkovateľom informačných systémov, ktorí spracúvajú osobné údaje alebo údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov vznikajú nové povinnosti, ktoré musia nanovo splniť v zmysle nového zákona. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s novým zákonom, ako aj o povinnostiach a opatreniach, ktoré z neho vyplývajú pre prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, oprávnene osoby a zodpovedné osoby.

 
Školenie je určené: 
 • Všetkým riadiacim pracovníkom, ktorí pripravujú zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ale aj oprávneným osobám a tvorcom bezpečnostných smerníc.
 • Všetkým terajším zodpovedným osobám vykonávajúcim dohľad nad ochranou osobných údajov.
 • Štatutárom spoločností, ktorí získajú prehľad o novom zákone ako aj ich povinnosti voči dotknutým osobám a úradu.
   
Časový rozsah:  1 deň (8 hodín)   
Program: 8:00 - 12:00
 •  Prezentácia
 •  Oboznámenie sa s novým zákonom č. 122/2013 Z.z. a hlavnými zmenami
 •  Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 •  Povinnosti zodpovednej osoby a oprávnenej osoby
 •  Podrobnosti k skúške na úrade pre zodpovedné osoby
 •  Oboznámenie sa s vyhláškou o rozsahu bezpečnostných opatrení pre informačné systémy
 

12:00 - 13:00

 •  Obedňajšia prestávka
 

13:00 - 16:00 

 •  Registrácia a evidencia informačných systémov
 •  Postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov 
 •  Diskusia
Lektor:   Milan Mračko - vedúci audítor ISO/IEC 27001, medzinárodný koordinátor projektov
Organizátor:  PQM, s.r.o., tel.: 048/ 414 50 52, mobil: 0907 846 247, e-mail: info@pqm.sk
 
Stravovanie: 

 V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, minerálka, čaj) O možnostiach stravovania Vás budeme bližšie informovať.
 Stravovanie nie je zahrnuté v cene kurzu.

Miesto konania: 

Mariánska 3, 811 08 Bratislava.

  

Doplňujúce informácie  

V cene je zahrnuté:  Písomné materiály k novému zákonu, vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, vyhláška k skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby. Účastník seminára získa prístup k online vzorom dokumentov a  metodickým pokynom.
Osvedčenie:   Účastník školenia absolvuje odbornú prípravu k novému zákonu o ochrane osobných údajov. Absolvovaním školenia účastník získa osvedčenie o znalosti nového zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Objednať kurz: Ochrana osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.)

Ak ste už registrovaný, prihláste sa prosím priamo tu

Jednotková cena

Informácie o účastníkovi

Faktúračné údaje

Súhlasím s obchodnými podmienkami. *

* potrebné

Kategórie

Informačná bezpečnosť , Zoznam školení / kurzov